420000 

KÍCH CỠ(SIZE): *
  • S
  • M
  • L


Tìm hiểu thêm


TOP

S     LENGTH: 44 / SLEEVE: 17 / CHEST: 68

M     LENGTH: 45 / SLEEVE: 18 / CHEST: 72

L     LENGTH: 46 / SLEEVE: 19 / CHEST: 76


BOTTOM

S     LENGTH: 36 / WAIST: 42-68

M     LENGTH: 37 / WAIST: 46-72

L     LENGTH: 38 / WAIST: 50-76